شرکت شرکت فدک نماینده انحصاری SingularXYZ در ایران

مشخصات فنی

ثابت: 17.5

رنج: 2000 متر

دسته بندی ها , برچسب ها ,

نرم افزار ها

SingularSurv اولین نسخه
نسخه 2.9.0 SingularSurv
SurPro
X-Survey

دستور العمل ها