نقشه و نقشه برداری

یادگیری انواع نقشه و نوع کاربرد آن ها باعث می شود با ماهیت رشته و تخصص نقشه برداری بیشتر آشنا شوید.   نقشه نقشه معادل کلمه لاتین mappa به معنی ورقه و صفحه و برگ است که ارزش هندسی دارد و کیفیت هنری آن نیز در نظر گرفته می شود. نقشه را یک زبان تصویر […]