شرکت تجهیزات نقشه برداری فدک نماینده انحصاری SingularXYZ در ایران

پیمایش در نقشه برداری

در واقع پیمایش یکی از روش های تعیین مختصات دو بعدی (x,y) نقاط می باشد که در آن با استفاده از نقاط معلوم و انجام مشاهدات زمینی بین نقاط مجهول (اندازه گیری طول و زاویه) و در نهایت انجام یک سری محاسبات، می توان مختصات نقاط مجهول را در سیستم مختصات نقاط معلوم به دست آورد.
پیمایش در نقشه برداری چیست؟

فهرست مطالب

پیمایش در نقشه برداری

 

 

پیمایش (Traverse) معمول ترین و متداول ترین روش در تعیین مختصات نقاط نقشه برداری می باشد که بسیار قابل کنترل و دقیق است. چنانچه تعدادی نقطه روی زمین ایجاد کرده و توسط خطوط فرضی این نقاط را به ترتیب به هم وصل کنیم دو حالت به وجود می آید :

 

  1. نقاط ابتدایی و انتهایی پیمایش بر هم منطبق باشند، پیمایش بسته نام می گیرد.
  2. نقاط ابتدایی و انتهایی پیمایش بر هم منطبق نباشند، پیمایش باز نام می گیرد.

 

 

پیمایش در نقشه برداری

 

 

به هر یک از نقاط ایجاد شده روی زمین ایستگاه پیمایش (Traverse Station) می گوییم.

در واقع پیمایش یکی از روش های تعیین مختصات دو بعدی (x,y) نقاط می باشد که در آن با استفاده از نقاط معلوم و انجام مشاهدات زمینی بین نقاط مجهول (اندازه گیری طول و زاویه) و در نهایت انجام یک سری محاسبات، می توان مختصات نقاط مجهول را در سیستم مختصات نقاط معلوم به دست آورد.

 

 

 

مراحل انجام پیمایش

شناسایی

در این مرحله گروه شناسایی با مراجعه مستقیم به محلی که قرار است پیمایش انجام شود، منطقه را شناسایی کرده و محل ایستگاه های پیمایش را انتخاب، علامت گذاری و سپس مستحکم می کند؛ در نهایت از موقعیت نقاط موجود یک کروکی تهیه می کنند.

محل ایستگاه های پیمایش بنا به هدفی که از پیمایش دنبال می شوند انتخاب می شوند؛ به عنوان مثال چنانچه هدف، برداشت توپوگرافی منطقه و تهیه نقشه باشد ایستگاه های پیمایش را طوری در نظر می گیرند که از آن ها بتوان بیشترین جزئیات محدوده مورد نظر را برداشت کرد و چنانچه هدف از پیمایش پیاده کردن نقشه یک مسیر باشد محل ایستگاه ها را طوری در نظر می گیرند که از آنها بتوان اجزای مسیر مورد نظر را با دقت بالایی پیاده کرد.
اما در هر حال رعایت موارد زیر برای انتخاب محل ایستگاه های پیمایش ضروری است :

 

  1. از هر ایستگاه به ایستگاه قبلی و بعدی باید حتما دید داشته باشد ولی نیازی نیست یک نقطه به تمامی نقاط پیمایش دید داشته باشد.
  2. زمینی که در آن ایستگاه پیمایش ساخته می شود باید مستحکم و پایدار باشد، بنابراین زمین های نرم و سست و کنار رودخانه ها و نهر ها جای مناسبی برای ایستگاه پیمایش نیست.
  3. ایستگاه های پیمایش باید از دور به خوبی دیده شوند، بنابراین زمین های مسطح و مرتفع مکان مناسبی برای نقاط پیمایش بوده و زمین های دارای پوشش گیاهی فشرده مکان مناسبی برای روش پیمایش نیست.
  4. جهت کاهش خطای سانتراژ (دوربین و منشور) در اندازه گیری زاویه، تا حد امکان طول اضلاع پیمایش بلند در نظر گرفته شود.

 

در مناطق کوچک و پیمایش هایی که از آن ها برای اهداف کوتاه مدت استفاده می شود می توان از میخ های چوبی یا فولادی با ارتفاع مشخص برای نشانه گذاری و تثبیت ایستگاه های پیمایش استفاده کرد ولی زمانی که پیمایش برای پروژه های بلند مدت و زمان بر از قبیل ایجاد بزرگراه ها و سد ها استفاده می شود باید ایستگاه ها را طول مستحکم کرد که برای مدت طولانی محل آن ها ثابت مانده و تخریب نشوند.

 

 

 

پیمایش در نقشه برداری
پیمایش در نقشه برداری

 

 

 

اندازه گیری ها و مشاهدات پیمایش

پس از ایجاد و استحکام نقاط پیمایش، گروه نقشه بردار به محل مورد نظر مراجعه کرده و با توجه به کروکی و نام نقاط، طول افقی همۀ اضلاع و همچنین زاویه افقی همۀ رأس های پیمایش را اندازه گیری کرده و ثبت می کنند. همچنین لازم است که ژیزمان یکی از اضلاع پیمایش (معمولا ضلع اول) نیز اندازه گیری شود.

 

*اندازه گیری طول و زاویه با استفاده از دوربین توتال استیشن به صورت همزمان انجام می پذیرد و تنها با یک قرائت و به دست آوردن زاویه و فاصله می توان در مدت زمان پروژه صرفه جویی کرد.

 

*در کارهای دقیق مانند نقشه برداری تونل و مترو برای محاسبۀ آزیموت ضلع اول، از ژیروسکوپ استفاده می شود که قادر است آزیموت حقیقی را با دقت 20 ثانیه اندازه گیری کند.
در پروژه های معمولی و زمین های محدود اما می توان آزیموت مغناطیسی ضلع اول را با ژیزمان (بخوانید : فرق آزیموت و ژیزمان)  آن یکی در نظر گرفته و با استفاده از یک تئودولیت مغناطیسی آن را با دقت چند دقیقه اندازه گیری کرد.

 

زاویه هایی که در پیمایش اندازه گیری می شوند معمولا زاویه به راست (ساعتگرد) هستند و زاویه به راست در محاسبات پیمایش همواره مثبت در نظر گرفته می شود. بنابراین برای آنکه امتداد قبل مشخص باشد باید هنگام مشاهدات زاویه یک جهت برای حرکت و پیمایش روی ایستگاه ها در نظر گرفته شود.

 

 

زاویه در پیمایش
زاویه در پیمایش

 

هنگام محاسبۀ ژیزمان اضلاع پیمایش و انتقال ژیزمان، زاویه به راست رئوس همواره مثبت در نظر گرفته می شود.

 

 

محاسبات پیمایش

برای شروع محاسبات لازم است مختصات یکی از ایستگاه های پیمایش (معمولا نقطه اول) و همچنین ژیزمان یکی از اضلاع (معمولا ضلع اول) معلوم باشد. در صورتیکه این معلومات در دسترس نباشد یک روش متداول و ساده این است که اطلاعات گفته شده را به صورت فرضی در نظر بگیریم.
در این حالت مختصات نقاط در یک سیستم Local، نسبت به فرض هایی که گرفته می شود به دست می آیند.

با توجه به شکل زیر و در نظر گرفتن نقطۀ A به عنوان نقطۀ اولیه و شروع پیمایش می توان مشاهده کرد که مختصات فرضی نقطۀ A (0،0) در هر دو حالت بر جای خود برقرار است و ژیزمان °90 به راست چرخیده است.

 

 

تغییر در ژیزمان
تغییر در ژیزمان

 

 

شبکه پیمایش

در مناطق نسبتا وسیع اغلب چندین پیمایش باز یا چندین پیمایش بسته (چند ضلعی بسته) تشکیل داده می شود. در این صورت ممکن است دو یا چند پیمایش در یک یا چند نقطه مشترک باشند که باید این نقاط با دقت فوق العاده تعیین شود.

 

 

خطا در پیمایش

 

خطا در پیمایش بسته : از آنجایی که نقاط ابتدایی و انتهایی بر هم منطبق هستند، از طریق روش انطباق می تواند خطا را کنترل نمود. در عمل بسیار مشاهده می شود که این دو نقطه کاملا بر هم منطبق نیستند و این امر ناشی از بروز خطاست. در صورتی که خطا در مرحله ی اجرایی عملیات رخ نداده باشد (یعنی خطای پیمایش از خطای مجاز بیشتر نباشد)، باید آن را سرشکن کرد. برای انجام سرشکنی باید به تصحیح زاویه ای و تصحیح مختصات اقدام نمود و اگر خطای پیمایش بیش از حد مجاز باشد باید عملیات را تکرار کرد. (مشاهدۀ مقاله تصحیح خطا در پیمایش)

 

 

خطا در پیمایش بسته از روش انطباق
خطا در پیمایش بسته از روش انطباق

 

 

خطا در پیمایش باز : در پیمایش باز که نقطۀ شروع و پایان بر هم منطبق نیستند و چند ضلعی بسته تشکیل نمی دهند، باید یک نقطۀ کنترل (یک نقطۀ معلوم در طول مسیر) داشته باشیم و چون پس از خاتمه عملیات مقداری خطا خواهیم داشت، برای سرشکن کردن آن باید زاویه را تصحیح کرد و در نتیجه با تصحیح خطاهای طولی مجددا مختصات نقاط تصحیح شده را به دست آورد.

 

 

 

 

 

همچنین بخوانید : ” راهنمای خرید جی پی اس مولتی فرکانس “ و “مثلث بندی و پلیگون بندی “

فهرست مطالب

نرم افزار ها

گیرنده مولتی فرکانس سینگولار جی پی اس مولتی فرکانس Singularxyz Y1
SingularSurv
نرم افزار نقشه برداری جی پی اس مولتی فرکانس گیرنده مولتی فرکانس survey master
Survey Master
گیرنده مولتی فرکانس سینگولار جی پی اس مولتی فرکانس Singularxyz Y1
SurPro
گیرنده مولتی فرکانس سینگولار جی پی اس مولتی فرکانس Singularxyz Y1
نرم افزار کابل های تخلیه
گیرنده مولتی فرکانس سینگولار جی پی اس مولتی فرکانس Singularxyz Y1
X-Survey

دستور العمل ها

طرح فروش اشتراکی

این طرح تخفیفی برای گیرنده های GPS فعال بوده و در صورت خرید یک GPS شما تخفیفی برای 3 گیرنده از ما دریافت می کنید.

شما تنها با تکمیل کردن فرم زیر بعد برای GPS مورد نظر خود می توانید از این تخفیف بهره مند شوید و به محض ثبت 2 سفارش دیگر برای همان مدل گیرنده به هر 3 نفر سفارش دهنده تخفیف یکسان و معادل 3 خرید اعطا می شود.

 

طرح تخفیفی فروش اشتراکی

با خرید 1 دستگاه GPS ، تخفیفی معادل 3 دستگاه GPS دریافت کنید!!

با کلیک بر روی ثبت نام فرم مربوطه را تکمیل کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید