فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

گیرنده ماهواره‌ای Sanding GNSS مدل shirka T7

توضیحات
دانلود