فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

متر لیزری HTC LDT-07

توضیحات

متری لیزری وسیله ای سبک وزن و جمع و جور می باشد . شما میتوانید با استفاده از این دستگاه به راحتی طول، محیط و حجم یه هر چیزی راا اندازه گیری کنید.
کاربری خوب و آسان و همچین سرعت عملکر و پاسخ دهی بالا از ویژگی های خوب این دستگاه محسوب می شود.

مشخصات عمومی
+ 2 mmدقت اندازه گیری
رنج اندازه گیری از 0.5m تا 70m
635nm,

دانلود