فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

توتال استیشن لایکا TS09 plus

توضیحات

حرفه ای ترین دستگاه در این سری بوده و تماتمی امکانات یک توتال استیشن حرفه ای مورد نیاز نقشه برداری حرفه ای را نور راهنمای پیاده کردن نقاط , نرم افزارهای مسیر 3 بعدی و پیمایش و حتی صفحه کلید دوم قبلا در این مجموعه برای شما قرار داده شده است.

دانلود