فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

ترازیاب Sokkia مدل B20

توضیحات
دانلود