فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

باطری Sokkia مدل BDC-70

توضیحات
دانلود