نمایش یک نتیجه

 • چتر نجات Tandem Rig MarS-T

  چتر نجاتTandem Rig MarS-T

  چتر نجاتTandem Rig MarS-T

  Tandem rig برای یک پرواز ورزشی دو نفره طراحی شده است . یعنی یک خلبان پرواز حرفه ای همراه با یک نفر آماتور. (سقوط آزاد دو نفره با سرعت حداکثر 200 کیلومتر بر ساعت)

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • چتر نجات Reserve Canopy WP

  چتر نجات Reserve Canopy WP

  چتر نجات Reserve Canopy WP

  Reserve parachutes WP استفاده شده اند با هم در تمام تولیدات H/C.

  ساختمان 7 سلولی (WP 110, WP 130, WP 150, WP 175, WP 210, WP 260 a WP 370) این سری برای شما ایجاد می کند امکان یک پرواز راحت و نرم همراه با یک فرود بسیار آرم و بدون تنش.

  بندهای حمل استفاده شده در کاناپی micro line  های بسیار قدرتمندی هستند با توانائی strength 745 lbs, steering lines – 1000 lbs.

  مدل WP 260A دارای ساختمان 9 سلولی بوده با بندهای حمل  strength 1000 lbs, steering lines – 1000 lbs.

  میزان نفوذپذیری هوا از پارچه کاناپی برابر است با 0-3 cmf..

  تمام الزامات کاناپی ها مطابقت دارد با استاندارد TSO C 23d

  اطلاعات بیشتر
  Quick View