نمایش 1–10 از 44 نتایج

 • EPC021

  EPC021

  EPC021

  کد محصول : EPC021
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 565×410×(45+148)mm
  ابعاد خارجی : 632×474×(54+158)mm
  وزن : 5,900 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC021-2B

  EPC021-2B

  EPC021-2B

  کد محصول : EPC021-2B
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 563×412.5×291 mm
  ابعاد خارجی : 636×478×324.5 mm
  وزن : 7400 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC021

  EPC021-1

  EPC021-1

  کد محصول : EPC021-1
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 565×410×(45+104)mm
  ابعاد خارجی : 632×474×(54+114)mm
  وزن : 5,600 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EBC020

  EBC020-2

  EBC020-2

  کد محصول : EBC020-2
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 597×426×339 mm
  ابعاد خارجی : 668.5×500×359 mm
  وزن : 7100 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC020-2B

  EPC020-2B

  کد محصول : EPC020-2B
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 597×426×339 mm
  ابعاد خارجی : 668.5×500×376 mm
  وزن : 8650 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC020-1

  EPC020-1

  کد محصول : EPC020-1
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 590×420×(43.5+146.5)mm
  ابعاد خارجی : 665×500×(53+157) mm
  وزن : 8,800 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC020

  EPC020

  EPC020

  کد محصول : EPC020
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 590×420×(43.5+146.5) mm
  ابعاد خارجی : 665×500×(53+177) mm
  وزن : 9,800 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC018-2B

  EPC018-2B

  EPC018-2B

  کد محصول : EPC018-2B
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 528×386×(45.5+234.5) mm
  ابعاد خارجی : 560×450×(55+275) mm
  وزن : 9,500 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC018

  EPC018-2

  EPC018-2

  کد محصول : EPC018-2
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 528×386×(45.5+234.5) mm
  ابعاد خارجی : 560×450×(55+245) mm
  وزن : 6,000 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View
 • EPC018B

  EPC018B

  EPC018B

  کد محصول : EPC018B
  جنس جعبه : ABS
  ابعاد داخلی : 528×386×(45.5+134.5) mm
  ابعاد خارجی : 560×450×(55+175) mm
  وزن : 8,400 g
  رنگ : Black/Orange
  استاندارد: IP67
  محدوده دمائی قابل استفاده : -25℃ to 120℃
  برند : Everest Case

  اطلاعات بیشتر
  Quick View