نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل Convert Degree to UTM & UTM to Degree محاسبات – قطر بزرگ و کوچک مداری – خروج از مرکز مداری – شعاع قطب منحنی – زون ها – نیمکره

سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای

سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری

سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری ، سامانه های ناوبری مبتنی بر فضا، 24 ساعته و دارای قابلیت کارکرد در تمام شرایط آب و هوایی هستند که عموما توسط کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری، طراحی ، راه اندازی و مدیریت می اطلاعت بیشتر دربارهسیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری[…]

آموزش توتال استیشن

آموزش توتال استیشن

آموزش توتال استیشن توتال استیشن (به انگلیسی: total station) یا TST یک دستگاه نوری است که در نقشه برداری مدرن برای برداشت جزییات، پیاده کردن دقیق عوارض بر روی زمین، نقشه برداری صنعتی، مشاهدات محل وقوع حادثه توسط اداره پلیس، بازجویان محل جنایت، کسانی که به طور آزاد صحنه جنایت را باسازی می کنند و اطلاعت بیشتر دربارهآموزش توتال استیشن[…]

تعرفه نقشه برداری 97

تعرفه نقشه برداری 97 سازمان نقشه برداری کشور

تعرفه نقشه برداری 97 سازمان نقشه برداری کشور سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 1397/4/12 طی بخشنامه شماره 97/174474 فهرست بهای نقشه برداری 1397 را به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور ابلاغ کرد. از تاریخ 1397/1/1 هزینه خدمات نقشه برداری بر اساس این بخشنامه قابل محاسبه می‌باشد. بر اساس این تعرفه هزینه خدمات نقشه اطلاعت بیشتر دربارهتعرفه نقشه برداری 97 سازمان نقشه برداری کشور[…]

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی مطالعات و نقشه برداری اراضی سنتی استان سیستان و بلوچستان جهت طراحی شبکه آبیاری تحت فشار با هدف آمار برداری از زمین های زیرکشت که در مدت بروز خشک سالی وعوامل زیست محیطی قابل کشت نبوده و کارفرما برای احیا و بازسازی این اراضی اقدام به طرح مطالعات و نقشه برداری کرده اطلاعت بیشتر دربارهآبیاری و زهکشی[…]
فتوگرامتری

فتوگرامتری

نقشه فتوگرامتری چیست؟ به فن و علم تغییر و اندازه گیری عکس به منظور جمع آوری اطلاعات و عوارض برای تهیه نقشه فتوگرامتری گفته می شود. در روش فتوگرامتری با استفاده از هواپیما و پهبادهایی که بدین منظور طراحی شده تصاویری از مکان و نقطه مورد نظر تهیه می شود.برای اینکه بتوانیم امکان استخراج از اطلاعت بیشتر دربارهفتوگرامتری[…]
fa_IRPersian
fa_IRPersian