فتوگرامتری

نقشه فتوگرامتری چیست؟

به فن و علم تغییر و اندازه گیری عکس به منظور جمع آوری اطلاعات و عوارض برای تهیه نقشه فتوگرامتری گفته می شود.

در روش فتوگرامتری با استفاده از هواپیما و پهبادهایی که بدین منظور طراحی شده تصاویری از مکان و نقطه مورد نظر تهیه می شود.برای اینکه بتوانیم امکان استخراج از ارتفاعات از روی تصاویر و عکس ها وجود داشته باشد عکس های مورد نظر باید دارای پوشش کافی از نظر طول و عرض باشند.این عکس ها پس از گذر از مراحل مختلف و انجام محاسبات و پردازش های لازم و استفاده از تجهیزات و دستگاه ها و نرم افزار خاص تبدیل نقشه می شوند.

در حال حاضر عکس برداری هوایی در ایران توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شرکت های مشاور تخصص فتوگرامتری انجام می شود.

پروژه ها

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان

موقعیت پروژه: شهرستان زهک (زابل)

مساحت : 500 هکتار (شهری)

نوع پروژه : انجام عملیات نقشه برداری ثبتی جهت صدور سند به روش فتوگرامتری

تاریخ شروع پروژه : زمستان 1396

تاریخ اتمام پروژه : تابستان 1397

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

مطالعات و نقشه برداری اراضی سنتی استان سیستان و بلوچستان

جهت طراحی شبکه آبیاری تحت فشار با هدف آمار برداری از زمین های زیرکشت که در مدت بروز خشک سالی وعوامل زیست محیطی قابل کشت نبوده و کارفرما برای احیا و بازسازی این اراضی اقدام به طرح مطالعات و نقشه برداری کرده است
طرح مورد نظر کارفرما شامل شهرستان های چابهار (بخش دشتیاری) ایرانشهر (بخش مرکزی ) خاش (بخش مرکزی ) نیکشهر – کنارک (بخش کهیر ) و شهرستان سرباز

کارفرما : جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
موقعیت : پروژه : محدوده مطالعاتی سطح استان و شهرستان ها
تاریخ شروع پروژه : پاییز 1393
تاریخ اتمام پروژه : زمستان 1393