فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

دسته بندی نشده

فتوگرامتری

نقشه فتوگرامتری چیست؟

به فن و علم تغییر و اندازه گیری عکس به منظور جمع آوری اطلاعات و عوارض برای تهیه نقشه فتوگرامتری گفته می شود.

در روش فتوگرامتری با استفاده از هواپیما و پهبادهایی که بدین منظور طراحی شده تصاویری از مکان و نقطه مورد نظر تهیه می شود.برای اینکه بتوانیم امکان استخراج از ارتفاعات از روی تصاویر و عکس ها وجود داشته باشد عکس های مورد نظر باید دارای پوشش کافی از نظر طول و عرض باشند.این عکس ها پس از گذر از مراحل مختلف و انجام محاسبات و پردازش های لازم و استفاده از تجهیزات و دستگاه ها و نرم افزار خاص تبدیل نقشه می شوند.

در حال حاضر عکس برداری هوایی در ایران توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شرکت های مشاور تخصص فتوگرامتری انجام می شود.

پروژه ها

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان

موقعیت پروژه: شهرستان زهک (زابل)

مساحت : 500 هکتار (شهری)

نوع پروژه : انجام عملیات نقشه برداری ثبتی جهت صدور سند به روش فتوگرامتری

تاریخ شروع پروژه : زمستان 1396

تاریخ اتمام پروژه : تابستان 1397