فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

تماس با ما

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’http://geofadak.mesite.ir/wp-content/uploads/2020/11/42_1_contact-us.jpg’ attachment=’724′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-khgc18ec’]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’5px,15px,5px,15px’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(0,0,0,0.75)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]
آدرس [av_font_icon icon=’ue842′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=” link=” linktarget=” animation=” id=” custom_class=” av_uid=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_hr class=’invisible’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’-25′ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khjigzb7′ admin_preview_bg=”]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(255,255,255,0.9)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]
تهران – خیابان شهید دکتر بهشتی – ابتدای خیابان ولیعصر(عج) – خیابان عبادی – کوچه دلاویز – پلاک 27 – طبقه اول
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_hr class=’invisible’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’10’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khjigzb7′ admin_preview_bg=”]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’5px,15px,5px,15px’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(0,0,0,0.75)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]
تلفن ها [av_font_icon icon=’ue854′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=” link=” linktarget=” animation=” id=” custom_class=” av_uid=’av-dfntn’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_hr class=’invisible’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’-25′ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khjigzb7′ admin_preview_bg=”]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(255,255,255,0.9)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]
روابط عمومی : 3-88107001
واحد فروش :     88558672
واحد پشتیبانی :  88558638
نمابر :               88725698
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_hr class=’invisible’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’10’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khjigzb7′ admin_preview_bg=”]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’5px,15px,5px,15px’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(0,0,0,0.75)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]
ایمیل [av_font_icon icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=” link=” linktarget=” animation=” id=” custom_class=” av_uid=’av-s4wj’ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_hr class=’invisible’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’-25′ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khjigzb7′ admin_preview_bg=”]

[av_three_fifth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’rgba(255,255,255,0.9)’ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-khgc1wht’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-khgc75ek’ admin_preview_bg=”]

nfo@geofadak.com
fadak.Ltco@gmail.com

[/av_textblock]

[/av_three_fifth][/av_section]