2016-11-19

گیرنده های ماهواره ای (GPS)

گیرنده های ماهواره ای (GPS)

با افزایش توانمندیها و قابلیتهای سیستم گیرنده های ماهواره ای (GPS) ، کاربرد آن به طریق مختلف درنقشه برداری رو به افزایش است. که مهمترین آنها عبارتنداز :
1) نقشه برداری هیدرو گرافیک .
2) نقشه برداری سینما تیکی خیلی دقیق برروی زمین .
3) فتو گرامتری بدون کنترل زمینی
4) انبوه سازی شبکه ژئو دتیک
5) نقشه برداری کارامتری
6) فتو گرامتری بصورت REAL .TIME

متعاقب آن می بینیم که تولید گیرنده های ماهواره ای (GPS) دیگر در اختیار چند شرکت محدود نبوده و برندهای مختلفی در حال تولید و عرضه آن به بازار می باشند. اما باید توجه داشت که یک GPS خوب و دقیق چه ویژگی هائی باید داشته باشد.

از این رو مهندسین ما با مطالعه وسیع و دقیق و همچنین تست گیرنده های ماهواره ای (GPS) مختلف آماده ارائه مشاوره ای کامل جهت آگاهی شما برای خرید گیرنده های ماهواره ای (GPS) متناسب با کار و بودجه مورد نظرتان می باشند.
شما می توانید مدل دستگاه خود را از گزینه های سمت راست صفحه انتخاب نمائید.

انتخاب برند

گیرنده های ماهواره ای (GPS)
JAVAD
geomax-logo
fa_IRPersian
fa_IRPersian