مهندسی رودخانه

مطالعات و تعیین حریم بستر رودخانه فصلی و مسیل های ورودی به شهر گلمورتی (دلگان )
واقع در استان سیستان و بلوچستان
به دلیل بارش های فصلی در این منطقه و بروز سیلاب های سالانه که موجب تخریب مناطق مسکونی و کشاورزی شهر می شود.
بنا به دستور کارفرما (دفتر فنی استانداری ) طرح مطالعات آب و نقشه برداری قسمت شمال شهر که محل ورود سیلاب اصلی میباشد در سال 1395 شروع به برداشت توپوگرافی دقیق با مقیاس 1/500 با استاندارد های لازم نقشه برداری این مرحله انجام شد

کارفرما : دفتر فنی استانداری استان سیستان و بلوچستان
موقعیت پروژه : شهرستان گلمورتی ( دلگان )
تاریخ شروع : بهار 1395
تاریخ اتمام : تابستان 1395

© تمامی حقوق این سایت برای شرکت تجهیزات زمینی فدک محفوظ می باشد