2019-05-17

مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه
مهندسی رودخانه

مطالعات و تعیین حریم بستر رودخانه فصلی و مسیل های ورودی به شهر گلمورتی (دلگان )
واقع در استان سیستان و بلوچستان
به دلیل بارش های فصلی در این منطقه و بروز سیلاب های سالانه که موجب تخریب مناطق مسکونی و کشاورزی شهر می شود.
بنا به دستور کارفرما (دفتر فنی استانداری ) طرح مطالعات آب و نقشه برداری قسمت شمال شهر که محل ورود سیلاب اصلی میباشد در سال 1395 شروع به برداشت توپوگرافی دقیق با مقیاس 1/500 با استاندارد های لازم نقشه برداری این مرحله انجام شد

کارفرما : دفتر فنی استانداری استان سیستان و بلوچستان
موقعیت پروژه : شهرستان گلمورتی ( دلگان )
تاریخ شروع : بهار 1395
تاریخ اتمام : تابستان 1395

مطالعات ساماندهی مسیر رودخانه های فصلی استان سیستان و بلوچستان

مطالعات رودخانه های مجاور با روستاها واراضی زیرکشت سطح استان
جهت احداث دیواره حفاظتی

به دلیل مرغوب بودن زمین های حاشیه رودخانه ها تعرضات متنوعی از قبیل باغات و ایجاد ساختمان و تصرف به منظور استفاده از منابع رودخانه و از طرف دیگر به دلیل نا مشخص بودن حدود و حریم بستر برخی از رودخانه های استان تناقض و مشکلاتی مابین ساکنین اطراف رودخانه هاو امور آب شهرستان ها در مواقع سیلاب ایجاده شده است

مطالعات این رودخانه ها با هدف تعیین حدود بستر و احیای حریم مزارع و رودخانه ها از جمله پروژه هایی بوده که توانسته ایم با موفقیت انجام دهیم

کارفرما : سازمان آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

موقعیت پروژه : منطقه بلوچستان ( چابهار – ایرانشهر – سرباز – نیک شهر -مهرستان )
تاریخ شروع پروژه : زمستان 1394
تاریخ اتمام پروژه : بهار 1395

fa_IRPersian
fa_IRPersian