تهران – خیابان دکتر بهشتی – ابتدای خیابان ولیعصر – خیابان عبادی – کوچه دلاویز – پلاک 27 – طبقه اول
روابط عمومی 3-88107001
واحد فروش 88558672
واحد پشتیبانی 88558638
نمابر 88725698
کد پستی 1595774916
info@geofadak.com
fadak.Ltco@gmail.com