2016-10-18

تئودولیت

تئودولیت

تئودولیت

با ورود توتال استیشن به دنیائی ژئوماتیک ، تئودولیت ، این وسیله کارآمد و مفید در نقشه برداری قدیم ، تقریبا از چرخه کاری خارج شده و تبدیل به یک خانه نشین واقعی گردید. با این حال می بینیم که علاوه بر برندهای بزرگ و معروف تعداد زیادی از کارخانجات چینی هم تولید انواع زیادی از تئودولیت را در دستور کار دارند. درحال حاضر این دستگاه در کارهای ساختمانی ، آموزشی و صنعتی بیشتر کاربرد دارد. اگر کار شما نقشه برداری نیست و نساز به برداشت اندازه های دقیق در کار خود دارید باید از این دستگاه استفاده کنید. ما می توانیم مشاوره خوب و مفیدی در این زمینه به شما ارائه نمائیم.

انتخاب برند

fa_IRPersian
fa_IRPersian